Kursevi KGB akademije – po čemu smo prepoznatljivi?

Poslednju deceniju tržište edukativnih usluga u Srbiji beleži nagli porast pojavom velikog broja institucija koje vrše obuku budućih knjigovođa. Formalni obrazovni sistem ne proizvodi dovoljan broj kvalitetnih knjigovodstvenih kadrova sposobnih da u praktičnom radu primene stečeno znanje, čime je opravdan porast broja kurseva knjigovodstva koji teže da popune “gep” i tržište obogate kvalitetnim kadrovima.

Dobro je poznato da kvantitet ne podrazumeva kvalitet. Dopunska obuka knjigovodstvenih kadrova nažalost postiže polovičan efekat sa stanovišta postizanja postavljenih ciljeva obuke. Dok jedni zadržavaju fokus na polazniku, sa akcentom na sticanje što kvalitetnijih i primenjivih znanja, drugi ovu oblast u potpunosti komercijalizuju i primat daju ostvarivanju profita – nudeći usluge po veoma niskim cenama, promovišući rad u velikim grupama i zapostavljajući glavni deo obuke – praktični rad i primenu računovodstvenog softvera.

Zašto obuka u KGB akademiji?

U KGB finance se preko 10 godina bavimo obukom knjigovođa, što predstavlja našu prvenstvenu delatnost. Oslanjajući se na veliko praktično iskustvo naših obrazovnih kadrova težimo da konstantno unapređujemo nivo obuke i primenimo aktuelne nastavne metode i alate. Uvidevši potrebu za modernom obukom čiji doseg obuhvata područje čitave Srbije, pre nekoliko godina uveli smo online kurs knjigovodstva kao novu uslugu kompanije i na tom polju ostvarili neverovatan uspeh, koji potvrđuju utici polaznika koje možete pročitati na stranici Utisci Polaznika. Iskoristili smo aktuelne tehnologije i razvili sopstvenu eLearning platformu, čime smo uspešno implementirali učenje na daljinu. Uspeh na ovom polju omogućio nam je da unapredimo i osnovni kurs i danas KGB finance nudi dve mogućnosti edukacije knjigovođa.

Pomenućemo samo neke od prednosti u odnosu na veliki broj konkurenata u oblasti pružanja usluga edukacije knjigovodstvenih kadrova koje neguje i razvija KGB finance Beograd:

  • Obuka se izvodi u prostorijama KGB finance Beograd u grupama od 4 polaznika sa 2 instruktora. Ovakav način rada omogućava maksimalnu kontrolu rada polaznika u svim fazama obuke. Svaki korak polaznika u cilju savladavanja nastavnih tema kontrolišu instruktori čime se ne samo smanjuju, već potpuno otklanjaju greške prilikom rada i ukida efekat velikih grupa gde se gubi focus na pojedinca;
  • Obuka se izvodi simuliranjem čitavog rada jednog privrednog društva (društva sa ograničenom odgovornošću – doo) od osnivanja do izrade finansijskog izveštaja. Evidentira se najfrekventniji deo poslovnih događaja koji se javljaju u našoj privrednoj praksi na simuliranim dokumentima sa formom i elementima originalne dokumentacije. Provodimo kompletnu “ručnu evidenciju” na svim potrebnim obrascima i poslovnim knjigama. Na ovaj način približavamo računovodstvenu materiju na jednostavan i pristupačan način;
  • Obzirom da se KGB finance aktivno bavi vođenjem poslovnih knjiga za veliki broj kompanija, prenos aktuelnih praktičnih znanja na polaznike ne predstavlja prepreku niti izazov;
  • Danas se retko koji posao obavlja bez korišćenja računara i softvera. Sve “ručne” knjigovodstvene evidencije pokrivene kursevima KGB akademije evidentiraju se kroz računovodstveni softver Billans. Nakon toga smo u mogućnosti da zajedno sa polaznicima uporedimo dve evidencije i potvrdimo tačnost našeg rada. Kroz ovakvu proveru polaznici stiču samopouzdanje, zato što dobijaju mogućnost da sami kontrolišu svoj rad. Korišćenjem knjigovodstvenog softvera polaznici uče da njime upravljaju i u potpunosti ovladaju, što će im u budućem radu pomoći da izbegnu slučaj gde softver upravlja njihovim radom;
  • Softver Billans je, po našoj proceni, najnaprednije računovodstveno poslovno rešenje za vođenje knjiga malih i srednjih firmi u Srbiji. Zato smo sa kompanijom koja stoji iza ovog softverskog rešenja sklopili partnerstvo i danas smo u mogućnosti da za kompetencije polaznika kurseva u radu sa BIllans rešenjem izdamo sertifikat;
  • Nakon završene obuke, polaznicima nudimo neograničenu praksu u našoj firmi, gde im omogućavamo da stečeno znanje i kompetencije provere, testiraju i upotrebe rešavajući probleme iz realnog poslovanja uz nadzor i pomoć stručnih lica iz KGB finance .

Ovakvim koncipiranjem naše obuke polaznici kurseva KGB akademije:

  • Stiču primenjene knjigovodstvene kompetencije kroz “ručnu evidenciju”, ne samo teoretsko znanje;
  • Savladavaju rad na jednom od najperspektivnijih računovodstvenih programa u Srbiji, što im garantuje da će uz vrlo malo truda savladati rad u bilo kom alternativnom knjigovodstvenom softveru sa kojim će se susresti na radom mestu;
  • Momentalno koriste i dodatno utvrđuju znanja i kompetencije stečene u toku obuke kroz praksu u našoj firmi.

Zbog svega navedenog usuđujemo da istaknemo da je obuka u КГБ akademiji najbolji put ka sticanju aktuelnih, primenjivih i praktičnih znanja i kompetencija u oblasti knjigovodstva.