Porez na dohodak građana

Porez na dohodak građana za 2018. godinu

Godišnji porez na dohodak građana su obavezni da prijave i plate fizička lica:

  • rezidenti Republike Srbije, za dohodak ostvaren na teritoriji Republike i u drugoj državi i
  • nerezidenti za dohodak ostvaren na teritoriji Republike

koji su u kalendarskoj 2018. godini, ostvarili dohodak veći od 2.470.644 dinara.

Poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana podnosi se na Obrascu PPDG-2R i to:

  • U elektronskom obliku, upotrebom servisa Poreske uprave ili
  • U papirnom obliku, neposredno ili putem pošte.

Rok za prijavu je do 15. maja 2019. godine.

Poreska uprava donosi rešenje za porez na dohodak građana u kome se daje rok za uplatu od 15. dana od dana dostavljanja.