D I G I T A L N I    S E R T I F I K A T

o završenoj knjigovodstvenoj obuci u trajanju od 30 časova nastave i 15 časova prakse u računovodstvenom softtveru Minimax na ime:

Jovan Jovanović

Nakon položenog ispita znanja polaznik je stekao zvanje: Samostalni računovođa

Sertifikat je izdat dana 28.02.2018. u Beogradu i zaveden pod brojem 2017-51.