Interaktivna radionica

Kako bi polaznici kurseva razvili neophodne kompetencije za samostalno obavljanje knjigovodstvenih poslova nastavni program КГБ akademije uključuje interaktivan rad uz podršku mentora.

Ručni unos

Za svaku nastavnu temu koju obrađuju kursevi КГБ akademije obezbeđeni su praktični autentični primeri (računi, otpremnice, popisne liste, radni nalozi, izvodi, razni obračuni sl.). Obavljaju se prvo ručne evidencije u kojoj polaznici moraju samostalno – uz nadzor instruktora – da obračunaju i unesu podatke u predviđene evidencije.

Obuka se izvodi uz prisustvo dva instruktora (jedan instruktor na dva kandidata), a prelazak na naredni zadatak podrazumeva da su sve prethodne evidencije tačno urađene. Ovo omogućuje da polaznici kursa brzo i lako premoste gap između učenja i primene znanja.

Unos u računovodstveni softver

Nakon ručnog unosa sledi samostalni unos u računovodstveni softver Minimax. Uneti podaci se proveravaju i objašnjavaju sve evidencije koje softver automatski kreira.

Ovako koncipiran metod rada obezbeđuje dve obuke u jednoj. Jedna je ovladavanje temeljnim knjigovodstvenim znanjima, a druga je kompletna obuka za praktičan rad u savremenom i visoko sofisticiranom računovodstvenom sistemu.

Samostalan rad

Polaznici obuke dobijaju praznu programsku bazu podataka za kućno vežbanje, kao i sopstvenu školsku bazu podataka za razgledanje i uporedjivanje međusobnih podataka iz obe baze. Podršku kućnom vežbanju pružamo putem online softvera za komunikaciju Skype, Zoom ili TeamViewer.