Program obuke

Program obuke je jedinstven, bez obzira da li se radi o individualnom kursu knjigovodstvakursu knjigovodstva ili online kursu knjigovodstva – učenju na daljinu. Broj časova odnosi se isključivo na standardni kurs.

Nastavni blok Tema Broj časova
I
 • Uvod u knjigovodstvo – osnovni pojmovi;
 • Osnivacki bilans – sastavljanje;
 • Usluge – primljeni račun.
3
II
 • PDV – pojam i evidencije;
 • Osnovna sredstva – primljeni račun;
 • Materijal – primljeni račun;
 • Veleprodaja – primljeni račun.
3
III
 • Maloprodaja – primljeni račun;
 • Alat i inventar/zalihe – primljeni račun;
 • Uvoz robe.
3
IV
 • Veleprodaja – izdati račun.
 • Izvoz robe;
 • Maloprodaja – dnevni pazar;
 • Usluge – izdati račun.
3
V
 • Medunarodni računovodstveni standardi – MRS;
 • Nivelacija cena;
 • Obracun izlaza zaliha;
 • Zarade (obračun i knjiženje).
3
VI
 • Izvodi dinarski;
 • Dati avansi;
 • Izvodi devizni – realizovane kursne razlike.
3
VII
 • Primljeni avansi;
 • Konačni računi;
 • Blagajna.
3
VIII
 • PDV u građevinarstvu:
 • Obračun RUC i UPDV u VP i MP;
 • Rashodi, manjkovi i viškovi;
 • Poreska prijava – PPPDV i pregled obračuna PDV – POPDV
3
IX
 • Obračun amortizacije;
 • Sumnjiva i sporna potraživanja;
 • Nerealizovane kursne razlike – kursiranje;
 • Zaključni list.
3
X
 • Zaključna knjiženja;
 • Poreski bilans;
 • Finansijski izveštaj – popunjavanje obrazaca;
 • Priprema za ispit.
3
  UKUPNO ČASOVA: 30