Predavanja

Realizacija nastavnog programa polazi od simulacije osnivanja društva sa ograničenom odgovornošću, praćenjem poslovnih događaja, predzaključnih i zaključnih knjiženja i završava se popunjavanjem obrazaca Finansijskog izveštaja (Završnog računa).

Teoretski deo je sveden na apsolutni minimum, dok je akcenat dat praktičnom radu. Programom je zastupljeno preko 95% praktičnih situacija koje se najčešće dogadjaju u privrednoj praksi.

Obuka se vrši po metodi dvojnog knjigovodstva i to u finansijskom knjigovodstvu (od klase 0 do klase 8). Pogonsko knjigovodstvo (klasu 9) realizujemo kao dopunsku obuku.

Izlaganje teme se obavlja prezentacijom putem projektora, a kompletan materijal nakon završenog nastavnog dana se šalje putem e-pošte. Predavanja uključuju i formiranje elektronske (digitalne) skripte koja služi za samostalno učenje kod kuće. Nastavni materijal sadrži kompletne šeme za knjiženje za svaku temu koja je predmet izlaganja, kao i redosled potrebnih evidencija.

Učenje na daljinu

Nastavna faza online kursa uključuje nekoliko koraka:

Korak 1 – video predavanja

Sa nastavnom temom kandidat se upoznaje pomoću prezentacionog materijala (snimljenih video predavanja i slajdova u PDF formatu), čime ovladava nephodnim teorijskim znanjima koja će koristiti za naredni praktični deo obuke.

Korak 2 – praktični deo

U praktičnom delu se, kroz zadatu knjigovodstvenu ispravu, objašnjava ručna evidencija i knjiženje u računovodstvenom softveru MiniMax. Ručna evidencija se sprovodi popunjavanjem svakog pojedinačno potrebnog obrasca. Podrška ovom radu predstavlja video uputstvo za evidencije u obrađivanoj temi.

Sličan postupak se primenjuje prilikom objašnjavanja rada u softveru MiniMax (takođe sa video uputstvom).

Korak 3 – zadaci, samostalan rad

Naredni korak su zadaci za samostalan rad. Na osnovu knjigovodstvenog dokumenta potrebno je izvršiti neophodna knjiženja kako u ručnoj evidenciji, tako i u programu MiniMax. Nakon isteka zadatog vremena za izradu zadataka, kandidat može pogledati rešenja kroz popunjene obrasce (ili u urađenim evidencijama u MiniMax-u), uporediti ih sa svojim radom i eventualne nedoumice i pitanja razrešiti sa predavačem pomoću e-mail korespondencije, odnosno softvera za online komunikaciju – Skype, Zoom ili TeamViewer (odnosno alternativnog rešenja za komunikaciju).

Kao kontinualnu podršku kandidatima, organizujemo redovne online konsultacije (putem  gore pomenutih komunikacionih platformi), a na lični zahtev polaznika zakazujemo i vanredne konsultacije.