Povraćaj novca kroz praksu

Kursevi KGB akademije omogućuju svojim polazinicima brz povraćaj novca, kao i da zarade kroz edukaciju!

Nakon položenog ispita i dobijanja odgovarajuće sertifikacije polaznici kurseva KGB akademije pohađaju edukativnu praksu u neograničenom vremenskom trajanju.

Oni najuporniji, koji žele da nivo svog znanja podignu na najviši nivo, nakon određenog vremena provedenog na stručnoj praksi, svojim radom doprinose ažurnijem i uspešnijem poslovanju kompanije KGB finance potvrđujući kvalitet naše obuke.

Za vreme i trud uložen u sopstveno usavršavanje, kao i u unapređenje poslovanja, naša kompanija ih nagrađuje tako što obezbeđuje povraćaj novca uloženog u edukaciju, a ne retko i više od toga.

Mnogi polaznici kurseva KGB akademije su kroz stručnu praksu ne samo zaradili, već i nebrojeno mnogo umnožili sredstva uložena u obuku. O tome najbolje svedoče vrhunski knjigovodstveni kadrovi koji su, nakon stručne prakse, otvorili sopstvene knjigovodstvene agencije.

Na ovaj način polaznici kurseva knjigovodstva KGB akademije stimulisani su za intenzivniju praktičnu edukaciju, kroz koju već godinama stvaramo vrhunske kadrove u oblasti knjigovodstva. Program KGB akademije nudi jedinstvene kurseve u našoj zemlji, uz koje pored stručne obuke možete i da dopunite svoj budžet.