Mentori KGB Akademije

U okviru kurseva KGB akademije, čekaju vas predani mentori, koji čine kompleksno gradivo jednostavnim za savladati, dok nesebično dele sopstveno znanje i iskustvo. 

Branislav Krstović


Branislav Krstović

Član akademije od
: osnivanja
Uloga: direktor programa, mentor

Gvozden Krstović


Gvozden Krstović

Član akademije od
: 2020.
Uloga: asistent