Digitalni sertifikat

Kao izuzetnu pogodnost, КГБ akademija je jedini pružalac usluga neformalne edukacije u Srbiji koja nudi mogućnost posedovanja takozvanog „digitalnog sertifikata“. Na digitalni sertifikat imaju pravo svi polaznici kurseva akademije koji su položili ispit.

Digitalni sertifikat – prednosti

U pitanju je praktično elektronska verzija štampanog sertifikata o obučenosti i stečenom zvanju knjigovođe sa sledećim karakteristikama:

  • dostupan je onlajn, 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji
  • moguće je linkovati ga direktno u okviru radnih biografija (CV)
  • moguće je deliti ga putem online medija (pr: LinkedIn, Facebook…)
  • moguće je „zakačiti“ ga na bilo koji štampani ili digitalni dokument preko QR kod-a
  • sadrži fotografiju nosioca sertifkata kako bi bila sprečena zloupotreba

Primer izdatog digitalnog sertifikata možete videti ovde.

Potreba

Digitalni sertifikat nastao je kao odgovor na rastuće trendove u procesu selekcije i angažovanja kadrova, gde nailazimo na sve veći broj kompanija na domaćem tržištu koje primaju prijave kandidata na radna mesta putem sopstvenog web sajta ili korišćenjem postojećih rešenja u oblasti upravljanja kadrovima.

Dok je nekada bilo neophodno dostaviti neophodnu dokumentaciju uz prijavu na radno mesto danas je čitav proces olakšan, zahvaljujući upravo tehnologiji. Većina poslodavaca tražiće skeniranu verziju sertifikata o obučenosti i položenom ispitu mnogo pre nego kandidat dobije priliku da pruži na uvid svoju uramljenu diplomu uživo.

Posedovanje digitalnog sertifikata olakšava proces komunikacije između poslodavaca i kandidata za radno mesto, budući da se nosilac sertifikata na njega može lako pozvati pružanjem URL putanje do svog sertifikata. Dodatno, digitalni sertifikat КГБ akademije poseduje i QR-kod i veoma je pogodan za deljenje na društvenim mrežama, a posebno na profesionalnoj društvenoj mreži LinkedIn.

Kako doći do digitalnog sertifikata?

Svi polaznici kurseva КГБ akademije koji su položili ispit znanja nakon odslušanog kursa mogu se prijaviti za dobijanje jedinstvenog digitalnog sertifikata. Ovo važi i za one koji su prošli obuku pre 2018. godine, odnosno u okviru kurseva kompanije КГБ finance.

Da biste dobili svoj jedinstveni sertifikat na sajtu КГБ akademije potrebno je da nas kontaktirate putem e-pošte i da nam dostavite podatke o tome koji ste kurs slušali, kao i manju fotografiju u prilogu.