Utisak polaznika - Ružena Severiny

Obzirom da sam imala nesiguran radni odnos, odlučila sam da se prekvalifikujem i osposobim za samostalan rad. Oduvek me je privlačilo knjigovodstvo i odlučila sam da pohađam online kurs KGB akademije.

Bila sam u početku malo sumnjičava u domete kursa, ali sam ubrzo uvidela da online platforma Moodle i računovodstveni softver MiniMax pružaju optimalne mogućnosti za učenje. Uložila sam ogroman lični napor i uz mentore uspešno savladala kurs.

Osećam da sam upotpunila znanje i da se mogu uhvatiti ukoštac sa praktičnim radom u knjigovodstvu. Očekujem u narednom periodu da se uključim u online praksu čime ću još više podići nivo osposobljenosti za samostalan rad.

Moja je preporuka da ko ne može pohađati face-to-face kurs računovodstna (uživo u nastavnom centru) to može uspešno sasvladati kroz ONLINE pristup. Ako sam ja to uspela (sa petoro dece oko sebe) vi ćete još bolje.

Ružena Severiny polaznik online kursa knjigovodstva

Obučili smo preko 1200 knjigovođa. Spremni smo za Vas.

PRIJAVITE SE NA KURS