rast biznisa i večita dilema Obveznik PDV - a ili ne?

Obveznik PDV-a: Da ili Ne?

Prilikom osnivanja privrednih subjekata, jedno od neizostavnih pitanja se postavlja: da li je bolje biti obveznik PDV-a ili ne. Isto pitanje se odnosi i na tzv. male poreske obveznike (sa prometom do 8 miliona dinara za prethodnih 12 meseci).

U prilog opciji opredeljivanja za status obveznika PDV-a idu sledeće pretpostavke:

  • Planiranje značajnijih nabavki opreme, alata i inventara i sl. u nastupajećem periodu; Taj odbitni PDV će značajno doprineti poboljšanju likvidnosti i ukupne dobiti firme;
  • Ostvarivanje prihoda u narednom periodu će biti znatnije od potencijalnih firmi koje su obveznik PDV-a. Oni će se radije opredeljivati za takvu formu kupovine jer će na taj način imati odbitnu stavku u konačnom obračunu PDV-a;
  • U ostvarivanju prometa ima velikog učešća inputa (roba, repromaterijal i sl.) nabavljenih od drugih obveznika PDV-a. Zbog mogućnosti odbitka PDV-a prodajne cene će biti niže a samim tim i konkurentnije;
  • U kratkom vremenskom periodu planira se promet veći od 8 miliona dinara.

Ukoliko ne računate na navedene pretpostavke (ne planira se znatnija nabavka od obveznika PDV-a, u ostvarivanju prihoda dominantno učešće ima sopstveni rad) onda je povoljnije ostati van sistema PDV-a dok se ne steknu uslovi za obavezno sticanje statusa obveznik PDV-a.