Online-kurs-računovodstva-KGB-akademije-je-odgovor-na-sve-izazove

Započnite sopstveni posao uz kurs računovodstva

Računovodstvo i knjigovodstvo

Računovodstvo i knjigovodstvo su dve različite, međusobno uslovljene ekonomske discipline i delatnosti.

Računovodstvo kao širi pojam obuhvata:

 • knjigovodstvo,
 • računovodstveno planiranje,
 • računovodstvene analize,
 • računovodstvene kontrole i nadzor i
 • računovodstveno informisanje.

Zadatak računovodstva je da obezbedi kvantitativne i kvalitativne finansijske pokazatelje i informacije koje su neophodne i korisne prilikom donošenja poslovnih odluka u okviru poslovnog subjekta (interna uloga).

Eksterna uloga računovodstva se ogleda u određivanju visine poreza koje dotični privredni subjekt plaća državi.

Knjigovodstvo, kao računska osnova računovodstva je evidentiranje/registrovanje finansijskih transakcija na imovini, kapitalu, obavezama, prihodima i rashodima, u jednom privrednom subjektu, a na osnovu pisanih dokumenata.

 

Knjigovođa i računovođa

Zadatak knjigovođe je da u skladu sa zakonskim propisima proknjiži poslovnu dokumentaciju koja mu se dostavlja i da svaku tu promenu proprati ispravnom dokumentacijom. Računovođa daleko dublje zalazi u poslovanje organizacije i od fundamentalnog značaja je za njeno poslovanje:

 • stalno prati propise, pomaže oko normativnih akata
 • analizira poslovanje i predlaže metode za njegovo poboljšanje i unapređenje
 • upozorava rukovodstvo i vlasnike kapitala u slučaju konstatovanja propusta, locira suštinu problema

Ekspert za računovodstvo je izvanredan poznavalac zakonskih propisa i svog posla i svojim radom obezbeđuje maksimalne finansijske koristi donošenjm optimalnih poslovnih odluka.

Svaka ozbiljnija kompanija u cilju unapređenja sopstvenog poslovanja treba da angažuje profesionalnog računovođu, a ne knjigovođu.

 

kurs-računovodstva-i-kompanije

 

Kompanije i angažovanje računovođa

Na tržištu rada posao računovođe je u samom vrhu traženih zanimanja. Možemo slobodno reći da pored kadrova iz IT sektora i trenutno traženih zanatskih zanimanja, poslovi računovođe predstavljaju konstantno najtraženije zanimanje na tržištu rada u Srbiji.

Svaki poslodavac, pod pretpostavkom da sam obavlja sopstvenu delatnost, mora da angažuje računovođu.

U početku je obično upućen na privredne subjekte (agencije ili privredna društva) koji pružaju računovodstvene (knjigovodstvene) usluge. A u slučajevima povećanja obima poslovanja angažuje u radnom odnosu profesionalnog računovođu.

Pronaći dobrog računovođu nije ni malo jednostavan zadatak. Naš obrazovni sistem nije pronašao način da edukuje ovu struku do tog stepena da školovanjem svršeni računovođa može da inkorporira za primenjeni rad u kompanijama.

Na osnovu prethodno iznetog, postoje dve mogućnosti:

 • prva je da svaka kompanija “edukuje” svoj računovodstveni kadar.

Što je dosta teško izvodljivo, jer se postavlja pitanje ko će ih edukovati i uvesti u posao. Ako je to jedini računovodstveni kadar u kompaniji, onda je to apsolutno neizvodljivo.

 • druga mogućnost ako postoji služba računovodstva, onda treba utrošiti ozbiljno vreme za edukaciju “novih” kadrova.

Ako isključimo mogućnost nalaženja računovodstvenih kadrova potpuno edukovanih i sa znatnim iskustvom. Onda se kao jedino rešenje nameće angažovanje kadrova koji su prošli računovodstvenu obuku kao što su naši kursevi i obuke. Koji za cilj imaju potpuno osposobljavanje kandidata za obavljanje računovodstvenog zanimanja.

 

kurs-računovodstva-i-računovođa

 

Računovođa – izbor zanimanja?

Posao računovođe, pored toga što je jedno od najtraženijih zanimanja istovremeno je i solidno plaćen posao.

Plata računovođa se kreće od 500 do 1.000 evra mesečno.

Za posao računovođe nije potrebno da imate završeno formalno obrazovanje. Potrebno je da posedujete odgovarajuća znanja iz oblasti računovodstva i da ste spremni da preuzmete odgovornost za ovaj posao.

Pružaoci računovodstvenih usluga (agencije i privredna društva) moraju od 2023. godine da imaju u radnom odnosu sa punim radnim vremenom najmanje jednog zaposlenog sa profesionalnim zvanjem u oblasti računovodstva ili revizije.

Za posao računovođe potrebno je da posedujete jaku volju i upornost i da steknete određeni nivo samopouzdanja. Kako bi prihvatanjem odgovornosti odgovorili na sve izazove i prepreke u računovodstvenim poslovima.

Kursevi KGB akademije pružaju optimalnu osnovu za sve buduće i sadašnje računovođe.

 

Kurs računovodstva i KGB akademija

Kurs računovodstva KGB akademije namenjen je kako početnicima tako i onima koji poseduju određena znanja a žele da ih kroz dodatnu edukaciju prošire.

Polaznici našeg kursa su kako osobe koje samoinicijativno žele da steknu ili prošire svoja znanja, tako i oni koje brojne kompanije upućuju kod nas radi dalje edukacije.

Ukoliko završite naš kurs računovodstva, steći ćete sva neophodna znanja i veštine iz oblasti računovodstva koje će Vas učiniti konkurentnima na tržištu rada.

Ukoliko imate nameru da otvorite svoju firmu za pružanje računovodstvenih usluga, KGB akademija vam pruža najbolje uslove za sticanje potrebnih kompetencija.

U covid-19 eri, kada mnoge grane privrede trpe ogromne gubitke, veliki broj radnika ostaje bez posla i svi se plašimo za našu budućnost. Treba hrabro iskoračiti u susret neizvesnosti i edukovanjem sačekati globalni rasplet u post covid-19 svetu.

Face-to-face relacije se svode na najmanju neophodnu meru, dok online učenje postaje dominantan oblik učenja i rada.

Online kurs računovodstva KGB akademije je odgovor na sve izazove koji se postavljaju na edukaciju računovodstvenih kadrova i primenu znanja u privrednoj praksi.

 

Online-kurs-računovodstva-KGB-akademije

 

Online kurs računovodstva KGB akademije

Na našem online kursu računovodstva koristimo Moodle platformu, široko primenjenu na svetskim univerzitetskim centrima. Na taj način, znanje stičete brže i lakše nego da slušate tradicionalna predavanja. Uz podršku profesora i mentora, Vaše angažovanje je tri do četiri puta intenzivnije nego tradicionalnim školovanjem. Čime povećavate mogućnost bržeg savladavanja gradiva.

Akcenat na online kursu računovodstva KGB akademije je na “ručnoj evidenciji” u kojoj se polaznik upoznaje sa svim potrebnim evidencijama, unoseći olovkom na papir sva potrebna knjiženja u poslovne knjige.

To stečeno znanje predstavlja temelj razumevanja računovodstvene materije koje dalje omogućava jednostavniji pristup rada u računovdstveno poslovnom softveru MiniMax.

U okviru jedne obuke dobijate praktično dvostruku edukaciju. Učite računovodstveni zanat kroz ručnu evidenciju i osposobljavate se za rad u vrlo primenjenom računovodstvenom softveru MiniMax.

Online kurs računovodstva KGB akademije je sveobuhvatan, jedinstven kurs koji obuhvata sve najvažnije poslovne događaje sa kojima se srećemo u našoj privrednoj praksi.

Ovakvim pristupom se omogućava sticanje znanja samo na “jednom” kursu, odnosno ne zahteva pohadjanje više kurseva (npr. osnovni, napredni, specijalistički i sl.).

Ovakav originalni metodološki pristup online kursu računovodstva KGB akademije je obezbeđen pažljivim odabirom nastavnih tema, kao i obezbeđivanjem edukativne prakse.

Edukativna praksa KGB akademije obezbeđuje vremenski neograničeno vođenje poslovnih knjiga firmi iz različitih privrednih grana (trgovina, ugostiteljstvo, uslužne aktivnosti, sektor građevinarstva, proizvodne aktivnosti i sl.). Na taj način se u potpunosti zaokružuje edukativni proces.

 

Zašto biste se odlučili za online kurs računovodstva KGB akademije?

 • Vremenom namenjenim za učenje samo Vi raspolažete!
 • Sami birate ambijent za učenje u kojem se najugodnije osećate!
 • Nastavno gradivo učite bez stresa – dinamikom koja Vama odgovara kao i sa mogućnošću neograničenog ponavljanja gradiva!
 • Rešavanjem zadataka i njihovom proverom omogućavate praktičnu proveru stečenog znanja!
 • Mentorsko vođenje edukacije u firmi KGB Finance obezbeđuje kontinuirano praćenje Vašeg rada!
 • Online sesije i konsultacije (diskusije sa drugim polaznicima kursa, „1 na 1“ konsultacije sa mentorom, tehnička podrška…) doprinose procenjivanju sopstvenog znanja, razrešavanju dilema, otkrivanja novih ideja i pravaca daljeg istraživanja!
 • Nakon položenog online završnog ispita dobijate sertifikat prepoznatljiv na tržištu računovodstvenih kadrova u Srbiji!
 • Pored računovodstvene edukacije ovladavate radom i u poslovnom softveru MiniMax!
 • Obezbeđena Vam je neograničena edukativna praksa!
 • Pohađanjem edukativne prakse stičete mogućnost povraćaja uloženog novca, pa čak i zarade!
 • Nakon završetka obuke postajete naš poslovni partner (pogodnosti za korišćenje MiniMax-a, besplatna podrška u Vašem daljem radu…)